Wednesday, July 29, 2009

Konkani Kovita: "HANV BHOVTANAM"

Konkani Kovita:

“HANV BHOVTANAM”


Ghavant hevten tevten bhonvtanam
Thoi dislo mhaka soglo tomaxeam
Vatt choltanam monat ailim borim axeam
Punn! Soglem vatten zalim niraxeam

Fuddem dislem Padri, Pondit anik Molla,
Soglem mhuntalem samballat ap-aplo xanti galla,
Xati daddavn mhunno,Oh!Deva, ho!Rama,Yah!Al'lah,
Toruim astanam choltalo hotea’cho halla.

Khud soirem, punn! Soglem poixeavalem,
Pidivont bhavank adhar korunk visorlem
Soirem mele, hanslem mateachem ozem unnem zalem
Hanv bhovtanam hem soglem hanvem polloilem.


- Mariano Lucas Diniz
(Palolem-Canacona/Kuwait)
http://www.goa-world.com

No comments:

Post a Comment