Monday, October 31, 2011

Bhavartacho khom

Konkani Kovita:
     Bhavartacho khomKombo sadoutoch zillmill zaun diss udeta.

Amurko surya aplim kirnam sonvsarar fankarta

Sonvsari khonxeam khonxeanim uzvadd ximpdaita

Sokalli xant, xitoll, doria, aplim lhara gazoita.Chinche rukhar voir kogull pilank khelloita

Chonchin tanka apurbain jevonn khavoita.

Udel’leam dissak parizatok pormollta.

Zum zum vaream netan zhadda,  halta dolta.Noveam dissak monat novim kolpona

Umedicho diss monat  amolik kovonam.

daduskaichim monat yeun urbe bhavna

Jiv sontosla devllant korun deva gayona.Saiba, aicho disspot’to amkam tuvem dila

Sogllo sonvsar tuzeam denneanim bhorla

Sonvsaracho dhog tunvem sonsun getla

Monat tuzeach bhavartacho khom kirlola.


Bor:- Mariano Lucas Diniz
Palolem, Canacona/Kuwait
No comments:

Post a Comment