Thursday, July 30, 2009

KONKANI KOVITA: “XENNLO”

KONKANI KOVITA:

“XENNLO”

Heam oskott xarirachi, murthi zauchim
Toklolem jinnek mhukti meuchim,
Jinnek onth nam! Khonnakuch konth nam.
Tut’lim bhondhonam khonnacho xinn nam.

Sorlim protikxa, bhuddlim opekxa,
Uddonk zainam moddlim pankam,
Dhanvonk zainam dorlim penktta.
Vatt vissorlo chukon danvti pavla.

Ranat soddlim ful’tim chintnam
umteanim sukhlim khallzam bhavna
Khonnech tachim koruk nam thulnam
Khallzant bhudlim hurbe udnam

Jinnetlem soglem astitv, zalem ritem.
Bhonvon, dhanvon, mon zalem pixem.
Sukh sodunk bhonvlo, khoi pavlo, to nokllo
Xennlolem sodunk dhanvlo! khud xennlo.

Mariano Lucas Diniz
(Palolem-Canacona/Kuwait)
http://www.goa-world.com


http://www.goa-world.com/goa/konkani/

Collection of Mariano Lucas Deniz' Konkani Poems:
http://groups.yahoo.com/group/gulf-goans/msearch?query=Mariano+Lucas+Denizhttp://www.goa-world.com/GOA/music/live.htm

No comments:

Post a Comment